NIP Spasić

Majstorska
radionica

OSNOVNI, UVODNI GRAĐEVINSKI POJMOVI
ZA MONTAŽU TERMOIZOLACIONIH FASADNIH SISTEMA

Gradilište

Pre početka montaže fasade neophodno je pripremiti gradilište. Gradilište je posebno obeležen radni prostor po mogućnosti ograđen, u kome se izvode građevinski radovi.Gradilište se uređuje tako da se na njemu može bezbedno obavljati rad i kretanje radnika, oruđa i uređaja za rad, kao i transportnih sredstava. Gradilište se obezbeđuje od pristupa nezaposlenih lica i od prilaza vozila koja nisu angažovana za potrebe gradilišta. Svi radnici moraju da poseduju lična zaštitna sredstva (LZS). To su propisana sredstva koja radnik koristi kao ličnu zaštitu, u zavisnosti od vrste posla.

Mere zaštite pri radovima na visini

Za vreme rada na visini radnik mora da se pridržava sledećeg

 • da je uvek vezan zaštitnim opasačem, po mogućnosti iznad svoje glave, za mesto čiju sigurnost proverava pre nego što zakorači na novi oslonac
 • na novi oslonac zakoračuje i oslanja se tek pošto je proverio njegovu sigurnost
 • ne opterećuje svoj novi oslonac dodatnim opterećenjem (materijal, alat i dr.) ako nije siguran da oslonac to može da izdrži
 • ne koristi istovremeno sa drugim radnikom privremeni oslonac

Skele

 • tehničku dokumentaciju za skelu obezbeđuje rukovodilac radova izvođača i vodi računa da sa njom budu upoznati svi odgovorni radnici, kao i sa merama zaštite na radu pri montaži, održavanju, demontaži...
 • pre upotrebe skela se pregleda od strane komisije sastavljene od stručnih radnika
 • zapisnik o pregledu skele je sastavni deo dokumentacije o skeli
 • tehnička dokumentacija skele se čuva na gradilištu do otpremanja elemenata skele sa gradilišta

Pojmovi

Zaštita bezbednosti i zdravlja na radu – zakonska obaveza poslodavca i radnika Lična zaštitna sredstva – propisana sredstva koje radnik koristi kao ličnu zaštitu u zavisnosti od vrste posla Zaštita od požara – sistem propisanih mera kojima se štiti od požara Prva pomoć – pravilne i neodložive mere pružanja osnovne medicinske pomoći po redosledu prioriteta Radni proces – tehnooški proces rada Radna okolina – radno mesto sa širim okruženjem Gradilište – posebno obeležen radni prostor, po mogućnosti ograđen, u kome se izvode građevinski radovi

Povratak na vrh strane

MATERIJALI POTREBNI ZA FORMIRANJE
TERMOIZOLACIONIH FASADNIH SISTEMA

Termoizolacione ploče

 • stiropor (XPS) – ekspandirani polistiren. Viskog je stepena samogasivosti i ekološki potpuno prihvatljiv jer se u potpunosti reciklira. Optimalna gustina stiropora je oko 17 kg/m³.
 • grafitni stiropor - ekspandirani polistiren sa dodatkom grafita, naziva se još i “sivi stiropor”. Oko 20% ima bolje termičke karakteristike od stiropora iste gustine.
 • stirodur (EPS) – ekstrudirani polistiren. Odlikuje ga visoka gustina, visoka pritisna čvrstoća i dobra otpornost na vlagu. Optimalna gustina stirodura je oko 32 kg/m³.
 • kamena vuna – predstavlja kvalitetnu toplotnu, zvučnu i protivpožarnu zaštitu (klasa negorivosti A1)

Aluminijumski početni profil

 
Pogledajte više

Lepak za termoizolacione ploče

mineralni termoizolacini lepak namenjen za lepljenje termoizolacionih ploča kao i za armirani malter. Priprema se, prema uputstvu proizvođača, vrši mešanjem praha sa vodom do potpune homogenizacije. Pripremljeni lepak se nanosi na termoizolacione ploče, na rubove i sredinu, koje se pritiskanjem lepe na ravnu, čvrstu i čistu podlogu. Predviđena potrošnja za lepljenje ploča i malterisanje je u proseku od 6 do 8 kg/m²

 

Tiplovi za fiksiranje termoizolacionih ploča

sa podlogom (najčešće zidom) ankerisanjem. Koriste se za dodatno fiksiranje, prethodno...

Pogledajte više

Staklena mreža za armiranje

Funkcija armature je da ugrađena u materijal, poboljšava njegovu čvrstoću. Tako staklena mreža utopljena u malter (koji će se vezati sa mrežicom i očvrsnuti) projektovanu formu fasade drži u zamišljenom obliku, čvrstu i zategnutu. Prosečna potrošnja staklene mreže je 1,1 m¹/m².

Jedan od parametara kvaliteta staklene mreže je težina po m², koja se kreće od 120 gr/m² do 160 gr/m², kada su u pitanju termoizolacioni fasadni sistemi (inače ima i lakših i težih). Ovaj parametar takođe može da unese i zabunu u vezi kvaliteta staklene mreže, ali je dilemu lako razrešiti jer je EU propisala standard kvaliteta koji je potrebno staklena mreža za termoizolacione sisteme da zadovolji, ETAG 004.

 

PVC ugaona lajsna sa staklenom mrežom

služi za jednostavno ojačavanje i oblikovanje uglova fasada, štiti ivice...

Pogledajte više

PVC lajsna sa okapnicom sa staklenom mrežom

mrežom koristi se za zaštitu svih delova fasade kod kojih je moguće da dođe do podlivanja...

Pogledajte više
 

PVC lajsna sa fleksibilnim uglom sa staklenom mrežom

prilagođava se ivicama različitih uglova, omogućava lako formiranje preciznih ivica...

Pogledajte više

PVC lajsna sa fleksibilnim uglom

prilagođava se ivicama različitih uglova, omogućava lako formiranje preciznih ivica koje su...

Pogledajte više

PVC lučna lajsna sa staklenom mrežom

služi za mehaničku zaštitu ivica lukova različitih radijusa. Sprečava tanko pucanje završnog sloja...

Pogledajte više

PVC lučna lajsna

služi za mehaničku zaštitu ivica lukova različitih radijusa. Sprečava tanko pucanje završne obrade uz obezbeđivanje lakog formiranja...

Pogledajte više

APU lajsna 6mm i APU lajsna 9mm

(kontakt lajsne za prozore i vrata) štite prozore i vrata u toku rada (obrada površina zidova) od prljanja i mehaničkih oštećenja. Sprečavaju prodiranje hladnoće i buke boljim zaptivanjem, koje je...

Pogledajte više

APU lajsna sa staklenom mrežom

(kontakt lajsna za prozore i vrata sa staklenom mrežom, za spoljašnju upotrebu) štite prozore i vrata u...

Pogledajte više

Pečurka (kružni podmetač)

služi za mehaničko fiksiranje termoizolacionih ploča, pri čemu se koriste samonarezujući vijci ili ...

Pogledajte više

Distanceri (kajle)

obezbeđuju ravnomerno naleganje aluminijumskih početnih profila na neravnu površinu. Ubrzavaju rad i smanjuju utrošak skupljih materijala (glet mase i sl)

Spojnice

služe za brzo spajanje aluminijumskih početnih profila pri čemu omogućavaju lakšu nivelaciju početnih profila omogućujući da svi spojeni profili budu u istoj ravni (pod libelom).

Podloga za završni sloj

 

Završni silikonski malter

upotrebljava se kao završni fasadni sloj. Može se prati, izuzetno je postojan na vremenske uticaje. Odlikuje ga dobra paropropusnost i otpornost na struganje i udarce. Različite je granulacije 3mm – 3,5mm.

Povratak na vrh strane

PRIPREMNI RADOVI ZA MONTIRANJE TERMOIZOLACIONOG FASADNOG SISTEMA

Pravilno izvedeni pripremni radovi su izuzetno važni. Da se ne bi desio zastoj u radu potrebno je dobro sagledati stanje na gradilištu i dogovoriti sa glavnim izvođačem ili investitorom (ukoliko on koordinira radovima), da se ispoštuju sledeći USLOVI za početak radova

 • završen krov
 • završeni limarski radovi i izrada horizontalne zaštite venaca, potkrovlja i dr. izvedeni tako da voda odlazi izvan fasadnog sloja
 • montirani ili zamenjeni prozori i spoljna vrata
 • hidroizolovani balkoni i terase
 • izvedene sve instalacije na spoljnim zidovima
 • spoljni zidovi moraju da budu suvi i ravni
 • da nema vidljivih tačaka vlaženja
 • da su svi “mokri” radovi unutar objekta završeni

Prethodno uraditi

 • poželjno je kontaktirati limara da iskoristi skelu za eventualne prepravke limarskih radova
 • odvojiti spoljni klima uređaj od zida tako da može da se uradi termoizolacija
 • omogućiti pristup objektu za montažu skele
 • zatražiti dozvolu od komšije za korišćenje njegovog placa, ukoliko to radovi zahtevaju
Povratak na vrh strane