NIP Spasić

Tiplovi

za fiksiranje termoizolacionih ploča sa podlogom (najčešće zidom) ankerisanjem. Koriste se za dodatno fiksiranje, prethodno zalepljenih termoizolacionih ploča, za čvrstu podlogu (opeka, beton, blok...). Postavljaju se tako što prolaze kroz ploču ili sastave ploča (zavisno od tehnike koju majstor odabere), a ploče pridržavaju isperforiranim kružnim pločicama (glave tiplova, preporučenog prečnika 60mm). Preporučena dubina ankerisanja je od 40 do 50mm, zavisno od podloge za koju se termoizolacione ploče pričvršćuju. Dužina tiplova zavisi od debljine termoizolacionih ploča i proizvode se u više dimenzija. Zavisno od mesta ugradnje, prosečna potrošnja se kreće od 4 do 6 kom/m² na ravnim i neizloženim površinama, do 10 do 12 kom/m² na uglovima koji su izloženi udarima vetrova. Kvalitet tiplova u velikoj meri zavisi od upotrebljenih materijala za njihovu proizvodnju.

EU je propisala standard kvaliteta koji je potreban za tiplove za pričvršćivanja termoizolacionih ploča, ETAG 014 (CE znak za tiplove).

Pogledajte više
 

Pečurka (kružni podmetač)

služi za mehaničko fiksiranje termoizolacionih ploča, pri čemu se koriste samonarezujući vijci ili vijci za drvo. Koristi se za površine poput OSB ploča, iverice ili metalnih ploča. Zbog svog oblika mogu se koristiti na teško pristupnim mestima. U kombinaciji sa odgovarajućim vijcima ostvaruje se sigurno usidrenje u podlogu.

Pogledajte više