NIP Spasić

PVC ugaona lajsna sa staklenom mrežom

služi za jednostavno ojačavanje i oblikovanje uglova fasada, štiti ivice od mehaničkih oštećenja. Staklenu mrežu nije potrebno naknadno preklapati preko ivice, pošto je ona fabrički zalepljena. Tako se ubrzava posao i dobija na kvalitetu završnog rada. Otvori na PVC lajsni omogućavaju lako nanošenje lepka na podlogu. Da bi ugaona lajsna pružila stvarnu mehaničku zaštitu uglova fasada potrebno je da je sama lajsna proizvedena od dovoljno žilavog materijala kako ne bi došlo do oštećenja i menjanja forme fasade u slučaju mehaničkih opterećenja. Ovo je moguće korišćenjem kvalitetnog PVC granulata, proizvedenog po normama EU.

Staklena mreža koja se nalazi na PVC ugaonoj lajsni mora da zadovolji sve kvalitativne uslove kao i staklena mreža koja se koristi za armiranje termoizolacionog fasadnog sistema.

Pogledajte više
 

PVC lajsna sa okapnicom sa staklenom mrežom

koristi se za zaštitu svih delova fasade kod kojih je moguće da dođe do podlivanja vode (kišnice). Ugrađuje se na balkonima, kod otvora prozora i vrata (gornja ivica fasade iznad prozora ili vrata), može da se koristi umesto početnih profila, kao i kod svih uglova gde postoji mogućnost slivanja vode. Sprečava kapilaran uspon vode i oštećenje tj. pucanje fasade. Takođe, mehanički štiti sve ivice na kojima je ugrađena, a da su pri tome sve ivice idealno ravne. Staklena mreža koja se nalazi na PVC ugaonoj lajsni mora da zadovolji sve kvalitativne uslove kao i staklena mreža koja se koristi za armiranje termoizolacionog fasadnog sistema.

Pogledajte više