NIP Spasić

Lučne lajsne sa i bez mrežice

služi za mehaničku zaštitu ivica lukova različitih radijusa. Sprečava tanko pucanje završnog sloja fasade uz obezbeđivanje lakog formiranja preciznih ivica koje su otporne na mehanička oštećenja, tako da imamo i znatno brži i lakši rad pri obradi lukova.

Pogledajte više