NIP Spasić

Aluminijumski početni profil

aluminijumske lajsne se koriste kao zaštita, oslonac i početna linija za montažu termoizolacionih ploča prilikom izrade fasade. Svojim dimenzijama prati debljinu termoizolacionih ploča. Nivelišu se libelom a zatim tiplovima fiksiraju za podlogu, najčešće zid. Pored mehaničke zaštite fasade, znatno pojednostavljuje i ubrzava postavljanje termoizolacionih ploča. Kvalitet aluminijumskih početnih profila zavisi od kvaliteta i debljine aluminijuma

Pogledajte više
 

Distanceri (kajle)

obezbeđuju ravnomerno naleganje aluminijumskih početnih profila na neravnu površinu. Ubrzavaju rad i smanjuju utrošak skupljih materijala (glet mase...).

Pogledajte više
 

Spojnice

služe za brzo spajanje aluminijumskih početnih profila pri čemu omogućavaju lakšu nivelaciju početnih profila omogućujući da svi spojeni profili budu u istoj ravni (pod libelom).

Pogledajte više