NIP Spasić

Energetska efikasnost

Sintagma koja se u modernom vremenu često eksploatiše ukazuje na jednostavnu životnu politiku - efikasnu uštedu i upotrebu električne energije. Najefikasniji način postizanja

Pogledajte više

Majstorska radionica

Pravilno izvedeni pripremni radovi su izuzetno važni. Da se ne bi desio zastoj u radu potrebno je dobro sagledati stanje na gradilištu i dogovoriti sa glavnim izvođačem ili investitorom

Pogledajte više

Sertifikati